Om Vindelälven

Vindelälven är en så kallad fjällälv, vilket innebär att den har sina källflöden i fjällregionen. Detta medför att vattennivån i älven vanligtvis är hög t.o.m. början av juli, då merparten av snön i fjällen smält bort. Fisket efter harr startar i regel under denna...