Forskning och projekt

Forskning och projekt

Betydande fiskundersökningar har genomförts längs Umeälven, Laisälven och Vindelälven genom åren med tonvikt på lax och öring. Tidigare var dessa undersökningar främst kopplade till vattenmålet Stornorrfors och dess inverkan på enskilt och allmänt fiske i...
Vi tar hand om vår älv

Vi tar hand om vår älv

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under lång tid fokuserat och prioriterat långsiktig fiskevård genom att återställa flottledsrensade sidovatten såväl som huvudfårorna i Vindelälven och Laisälven. Utöver att återskapa rensade avsnitt har fokus även varit på borttagande av...

Om Vindelälven

Vindelälven är en så kallad fjällälv, vilket innebär att den har sina källflöden i fjällregionen. Detta medför att vattennivån i älven vanligtvis är hög t.o.m. början av juli, då merparten av snön i fjällen smält bort. Fisket efter harr startar i regel under denna...
Om Stiftelsen Vindelälvsfiske

Om Stiftelsen Vindelälvsfiske

Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer att stödja och utveckla bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och investeringar som utvecklar fisket i området. I denna skrift vill vi nu informera om varför denna stiftelse kommit till, vad den syftar till och hur man...

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...