Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Ett fiskeår längs Vindelälvsdalen del 1 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Uppföljning omlöp och lekbottnar i Nackbäcken var på schemat idag. Kul att se omlöpet som gjordes 2018 klarar vårflödena, är helt intakt och fördelning vatten i fiskvägen kontra överfallströskeln som tar överskottsvatten vid höga flöden är välavvägd. 12 av 16 (>50st lekbottnar) inventerade lekområden som gjordes nära 20-år sedan var funktionsdugliga än idag; viss erosion av grus har dock skett men mindre än andra platser som vi följt upp. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag har Ume/Vindelälvens Fiskeråd haft förmånen att anordna en mindre exkursion och samtala med vår landshövding Helene Hellmark Knutsson. Exkursionen var förlagd till vackra Mårdseleforsen och landshövdingen blev informerad om fiskevårdsabetet, förvaltningen och inte minst utmaningarna med laxen i Vindelälven kopplat till sviktande fiskhälsa och fiskvandringsproblematik. Laxen är en art som förenar en hel älvdal, är en symbol för friska och rena vatten; bara vetskapen om laxens existens och välmående har stort symbolvärde som är svårt att mäta med kronor och ören. Laxen, laxfisket har månghundraåriga traditioner och är således även en kulturbärare som förhoppningsvis även kommande generationer kan nyttja, förvalta, vårda och glädjas över - åtminstone är detta något vi arbetar för efter bästa förmåga! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Några bilder från fältarbete hitintills under veckan för projekten GRIP on LIFE IP och ReTrout. Fina förhållanden i sidovattendragen som ännu inte blivit alltför låga, varma och Vindelälven närmar sig lämplig vattenföring för givande fiske. ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...