Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Några bilder från veckans arbete med romutsättningar i bl.a. Laisälven och den s.k. Forskningsgrenen. Vid vissa utsättningslokaler behöver vi göra hål i isen för att komma åt och sätta ner backarna. Detta förutsätter grundlig inventering av förutsättningarna under den snöfria perioden och att man väl märker ut lokalen då det vanligtvis även kan vara 1m snö!Vid Forskningsgrenen utvärderar vi olika utsättningsmängder och vilka följdverkningar detta ger på rekryteringen årsungar (0+) vid efterföljande elfiske. Vad vi hitintills sett just i Forskningsgrenen är att 60k ögonpunktad rom genererar betydligt högre täthet än 30k. Vi har således ej nått bärkraftsförmågan på lokalen utifrån dess areal uppväxtområden och produktionsförutsättningar. Vid referenslokalen på andra sidan älven ligger tätheterna kvar på moderata nivåer (5-10st/100m2).Annika Holmgren har tagit bilderna och Daniel Jonsson (Ume/Vindelälvens Fiskeråd/V River Service) figurerar på några av dem. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Utdragning/placering av romback ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sista året med romutsättningar inom projekt ReTroutInnevarande vecka sätter vi ut ögonpunktad rom i utvalda vattendrag inom Vindelälvens/Laisälvens ARO. Huvudmålsättningen med projektet är, som vi berättat om i tidigare Facebook flöde, att stärka beståndet av havsvandrande öring i systemet. Innevarande år sätter vi ut ca 160 000st ögonpunktade romkorn och sedan projektstart 2016 har vi satt ut >1miljon rom. Ytterst begränsad del av den utsatta rommen överlever till lekmogen och vuxen fisk men de som trots allt klarar detta återvänder i princip som en vild fisk med hög "fitness". Öringen har, lite förenklat, tre kritiska faser under sin livshistoria; första levnadsåret (I), smoltifiering/smoltvandring (II) och lekvandringen/leken (III). Under första sommaren sker största bortfallet när ynglen skall ta revir, drifta m.m. till lämpliga uppväxthabitat osv. Naturlig selektion sker således vid varje fas och endast de bäst anpassade når vuxet/lekmoget stadie; precis detta vill vi uppnå till skillnad mot traditionell utsättning av äldre individer där merparten, av människans försorg, överlever i odlingsmiljön i jämförelse. En strimma av hopp väcktes i somras då fler återvändande vilda lekfiskar noterades i fisktrappan vid Norrfors. Dessvärre är datasetet från fisktrappan fortfarande ej färdiganalyserat så vi kan således inte ännu prata om något tydligt trendbrott. Förhoppningen om att projektet bidrar med ökad mängd hemvändande föräldrar lever givetvis fortfarande...Filmsekvens nedan har spelats in av Jocke Ljadas (Ume/Vindelälvens Fiskeråd) som också medverkar i filmen tillsammans med Annika Holmgren från SLU. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...