Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Nedan visas statistik från Norrfors fisktrappa 1974-2021. Obs! Preliminära uppgifter för 2021. Säsongen blev bättre än vad vi hoppats på med bakgrund av tidigare års sjukdomsutbrott och därmed ytterst svag rekrytering. Av allt att döma stannade betydande antal individer ytterligare ett havsår innan lekvandring från starka årsklasserna runt 2013-2014. Begränsad mängd grilse har vandrat upp innevarande år vilket förebådar vad vi väntade oss redan i år - svag uppvandring! Vi kan således vänta oss avsevärt mindre lax med flera havsår (MSW) 2022-2024. Oerhört positivt att EU:s fiskeriministrar beslutat om minskad fiskeridödlighet och stopp med blandbeståndsfisket vid tillväxtområdena i södra Östersjön. Sammantaget kan detta tillsammans med minskad smoltålder och ökad postsmoltöverlevnad göra att minskningen inte blir lika drastisk som vi tidigare prognostiserat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fiskarnas rike SVT söndag 17oktoberKänner ni till hur mycket knottfekalier som passerar Renforsen varje timme? Absurd fråga men kanske än mer häpnadsväckande svar: 40 ton i timmen en vanlig sommardag. Alltså 10 ton var fjortonde minut = ett lastbilslass. För att symbolisera detta arrangerades avlastning (bilden nedan) med ett lass matjord vid Kvarnenområdet i Vindeln som filmades vid inspelningen av Fiskarnas rike. Nu kommer dessvärre inte scenen på lastbilen med då de måste vara effektiv i klippningen för att få plats med alla budskap och storys. Missa inte detta samt mycket, mycket mer!Sändningstider är:- Del 1 ÄLVEN sänds på söndag 17 okt, kl.19.00 på SVT2. (där knotthistorien är med)- Del 2 SJÖN sänds på söndag 24 okt, kl.19.00 på SVT2.- Del 3 HAVET sänds på söndag 31 okt, kl.19.00 på SVT2.Övrigt intressant att vetaFilmteamet har gjort en sajt där de berättar lite om serien www.fiskarnasrike.se Den kan man gärna dela och sprida om man vill. Även här berättas om knottens betydelse för älv ekosystemet.Filmerna kommer läggas ut på SVT Play, samma dag respektive film sänds på SVT.De har även gjort har gjort 9 extrafilmer om ”bakom kulisserna”, som kommer publiceras efterhand på SVT Play ... See MoreSee Less
View on Facebook
Årets avelsfiske i Norrfors är nu avslutat. Sammantaget har arbetet flutit på riktigt bra med väl inkörd personal- tack till Er alla! Regn, rusk och god fisktillgång medförde riktigt goda fångster. Glädjande se merparten av laxen som vi får nedströms dammen är odlad och fettfeneklippt. Vilda individer har därmed passerat trappan och är uppe vid lekområdena för stundande lek. Begränsad andel vild lax är således stående nedanför dammen. Vilda individer som vi trots allt fångat transporteras upp till Vindelälven i tank. Fiskhälsan hos laxen synes vara god och vad gäller öringen har aldrig detta upplevts som någon utmaning; inte ens under de värsta sjukdomsåren 2016-2018.Öringfångsterna var också goda vilket borgar för riklig tillgång på rom som vi sätter ut i Vindelälvens sidovattendrag vid ögonpunktstadiet mitten av mars 2022.Projektet ReTrout finansieras av Stiftelsen Vindelälvsfiske, Leader Vindelälven och Vattenfall med stöd från involverade FVO och Ume/Vindelälvens Fiskeråd.Fotografier Joacim Ljadas ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ett steg i rätt riktning – förslag om sänkt laxkvotEU Kommissionen har nu presenterat sitt förslag för 2022 års laxkvot och det är ett förslag som ligger helt i linje med ICES, det Internationella havsforskningsinstitutets rekommendationer.Förslaget, som nu skickas vidare till Ministerrådet, föreslår en sänkt kvot från 94 496 laxar (2021) till 63 811 för år 2022. Kommissionen föreslår vidare att allt fiske efter lax i uppväxtområdena i södra Östersjön stoppas. Fiske ska bara vara tillåtet i Bottniska viken och Ålands hav – i område delområde 31, 30 och norra delen av delområde 29. – Går det här förslaget igenom så är det utan tvekan det bästa som hänt vad gällande förvaltningen av Östersjölaxen på flera år. Det är precis detta som Stiftelsen för Östersjölaxen länge har arbetat för, säger Axel Wenblad, Stiftelsen för Östersjölaxen.Även trollingfisket efter lax begränsas. I föreslaget sägs att bara en lax får behållas per fiskare och dag vid trollingfiske. Det ska vara en fenklippt (odlad lax) och den ska föras i land hel. All vild lax ska varsamt återutsättas.MinisterrådetKommissionen har nu lämnat sitt förslag för vidare behandling och beslut i Ministerrådet. Därmed är det upp till EU:s 27 ministrar, där Sverige representeras av Näringsminister, Ibrahim Baylan. Enligt planerna så ska ministerrådet träffas den 11 och den 12 oktober. – Går Kommissionens förslag nu igenom så får vi äntligen ett regelverk som stoppar fisket på blandbestånd och i stället styr fisket till de bestånd som tål ett uttag. Då har vi en chans att börja kunna bygga upp även våra allra svagaste vildlaxbestånd i samtliga älvar och åar runt hela Östersjön, säger Claes Bourghardt ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen och Thomas Johansson generalsekreterare för densamma.Ladda Ned PDF (arbetsmaterial)ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/document/download/d283eb87-fa72-4cea-9b61-09f0d3d2f189_svFakta:Lax får endast fiskas i Bottniska viken samt delar av Ålands hav (ICES delområde 30 och 31 samt halva 29) Detta innebär att allt fiske efter lax i uppväxtområdena i södra Östersjön förbjuds. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...