Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Höga tätheter i Ruskträskbäcken under dagens elfiske. Runda tal en öring/kvadratmeter. Innan bäcken restaurerades (2006) och ny förvaltningsplan (2010) togs fram var tätheterna mer moderata om 2-5st öringar/100m2. Enstaka tvåsomriga laxungar har också sökt sig upp från Vindelälven. Sannolikt s.k. fäbodvandring.Ruskträsk FVOGRIP on LIFE IP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sparsamt med uppdateringar då Fiskerådet befinner sig en period med intensivt fältarbete och dessutom en rad samråd och möten däremellan. Fältarbetet innefattar restaureringar, inventeringar och uppföljningar. Nedan bjuds på några bilder med tillhörande och förklarande text från ett vattendrag som vi följer upp avseende tidigare genomförda lekbottnar. Lekområdena restaurerades och anlades 2006 där vi nu går igenom samtliga områden för att kontrollera skick, funktion osv. Lyckligtvis, i detta vattendrag, har alla hitintills inventerade bottnar bedömts som funktionella. Inventeringen sker inom ramen för projekt GRIP on LIFE IP ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook
Ingen webkamera i Norrfors fisktrappa innevarande säsong då Vattenfall för fullt arbetar med en helt ny lösning som förhoppningsvis blir mycket bättre. Sannolikt driftsätts nya kameran och tillhörande lösning först nästa säsong (2023).Hitintills (21juni) har ingen lax passerat trappan men de lär anlända inom kort.Förväntningar inför säsongens fiskvandring är lite ljumma då vi förväntar oss svaga årsklasser från sjukdomsåren med start innevarande säsong. Minskade kvoter, ytterst begränsad fiskeridödlighet i södra Östersjön och ökad postsmoltöverlevnad i havet kan möjligen inverka i positiv riktning. Något toppår med 10 000-15 000st uppvandrande laxar kommer det dock med högsta sannolikhet inte att bli. Från 2024 och framåt prognostiseras däremot uppvandringen öka igen.Vattenfall kommer ajourhålla uppvandringen och nyheter kring fiskvandringen i deras Facebook flöde Norrfors fisktrappa ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...