Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Nedan presenteras provfisken från 137st lokaler och 407st enskilda fisketillfällen längs restaurerade vattendrag inom Vindelälvens avrinningsområde 1990-2021. Första riktigt omfattande restaureringsprojektet pågick 2002-2006 (Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven) följt av Vindel River LIFE (2010-2014). Senaste årens provfisken har till stor del skett inom ramen för GRIP on LIFE IP i syfte att följa upp tidigare åtgärder över tid. Positiv trend över lag men fortfarande finns omfattande restaureringsbehov och då i synnerhet längs Laisälven som ej är inkluderad i datasetet nedan. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Påminnelse!Rádestit fortsätter sin föreläsningsserie, och bjuder in till en ny föreläsning redan nästa vecka. Då rör det sig om fisket i Laisälven. Varmt välkommen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Komplettering enligt figur nedan om smoltålder. Med minskad smoltålder sjunker medellängden hos fångade smolt i Norrfors? Verkar inte vara- så återigen en effekt av tillväxtmöjligheter (klimat m.m.) och inom artskonkurrens i älven? Abiotiska och biotiska faktorer helt enkelt😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vindelälven är sedan en rad år tillbaka utpekad vara s.k. indexvattendrag inom EU för Östersjölaxen varvid älvens vildlaxbestånd övervakas lite mer intensivt jämfört med andra älvar. Övriga index älvar är Mörrumsån och Torneälven och i den senare ansvarar Finland för övervakningen, även om Torneälvens laxbestånd förvaltas gemensamt av båda länder.Har kommit lite frågor om smoltålder hos vindelälvslaxen vilket presenteras nedan. Generellt synes andelen 2-årig smolt öka sista åren; en klimateffekt eller begränsad inomartskonkurrens - sannolikt en kombination!Läs mer om indexvattendragen här:www.sverigesvattenmiljo.se/content/havsvandrande-fisk-overvakas-i-indexalvar ... See MoreSee Less
View on Facebook
FÖRELÄSNINGTorsdag 18/11, kl 18.00Silvermuseet, PolstjärnanÖringen i LaisälvenBörting, stenbit och laxöring.Kärt barn har många namn, och trots stora skillnader i utseende, livsmiljö och storlek är det samma fiskart: öring (Salmo trutta). Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens Fiskeråd, och Isak Landström, SLU Vilt, Fisk & Miljö, reder ut begreppen och berättar om intressanta forskningsresultat från Laisälven.Hur kan det bidra till en hållbar förvaltning?Föreläsningen kommer även livesändas på Silvermuseet Facebooksida.Välkommen! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...