Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Varför blir laxen sjuk?Sjuka och skadade laxar engagerar inte bara sportfiskare utan en bred allmänhet. Nu hoppas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på ännu mer engagemang och att fler rapporterar sjuk fisk.– Vi är helt beroende av information från allmänheten och vi har en rapportsida på vår hemsida som vi hoppas att fler ska hitta till och att fler ska rapportera så att vi får in mer data att jobba med, säger Hampus Hällbom, veterinär.Rapportformuläret på SVAs hemsida kan bestämma din position om du tillåter att telefonen plockar upp GPS-koordinater, så du kan rapportera direkt, på plats. Ta sedan bilder och en video (om du kan), gärna många bilder och skicka med. Det ger SVA ett ännu bättre underlag. Det räcker med en rapport om du hittar flera fiskar på en plats, det går att lämna information i ett fritextfält.– All den information som vi samlar in bildar underlag för fortsätta undersökningar där vi försöker kartlägga var det kan befaras att sjukdom brutit ut, i vilken mängd och omfattning, fortsätter Hampus Hällbom.– Det är en viktig del i kartläggningen.StatistikAlla inskickade rapporter resulterar inte i att SVA går vidare med undersökningar eller att du som rapporterar kommer att få tillbaka ett svar men SVA sammanställer statistik och annan information som du kan ta del av på hemsidan.– Det är vårt sätt att ge tillbaka så att säga, att visa att alla rapporter som kommer in faktiskt blir något och rapporterna är viktiga och mycket värdefulla.Undersökningarna går just nu ut på att försöka att få svar på varför fiskarna, lax och öring blir sjuka och det finns sjukdomar där forskarna bara kommit en liten bit på väg.– Vi har sjukdomar, exempelvis den så kallade Red Skin Disease där orsaken eventuellt kan vara en bakterie men vi är inte säkra. Här behövs mer forskning, mer undersökningar och mer data och även om vi är ute på fältet så kan vi inte vara överallt.TiaminEtt spår som Statens Veterinärmedicinska Anstalt försökt gå till botten med är Tiamin.– Tiamin är ett viktigt ämne, det råder ingen tvekan om det, men det vi ville få svar på var om Tiamin kunde spela en avgörande roll och vi har undersökt sjuka och till synes friska fiskar för att se om Tiaminhalten i blodet påverkats. Vi har injicerat Tiamin i fiskar för att mäta skillnader och vi har mätt över tid men kan inte se att Tiamin har en avgörande betydelse. Mängden Tiamin i döda fiskar är densamma när vi tagit prover två timmar efter döden som efter tio timmar. Mängden Tiamin i sjuka fiskar skiljer sig inte mätbart från friska fiskar så vi kan inte se att Tiamin skulle vara en huvudorsak, säger Hampus Hällbom.Så varför blir laxen då sjuk?– Med betoning på att det här är vad vi tror så vore det ologiskt om det inte handlade om flera orsaker som när de sammanfaller, när flera av de här orsakerna så att säga slår till samtidigt så blir fisken sjuk. Friska fiskar kan ha mekaniska skador, sår som de fått under vandring, utan att de blir svampangripna. Friska fiskar kan klara lågt vattenstånd, varmt vatten utan att bli sjuka men när flera saker inträffar samtidigt så blir fiskar sjuka och pekar det mot att där kan förklaringen finnas.Det här kan tolkas som att forskarna och veterinärerna famlar i blindo men riktigt så ser inte situationen ut.– Nej, det skulle jag inte säga. Forskning går mycket ofta ut på att utesluta saker och vi har kommit en bit på väg med att kunna göra just det. Även om det ibland kan kännas frustrerande att inte få svar på alla frågor så kan vi plocka bort faktorer, vi kan tona ned faktorer och med hjälp av allmänheten så hoppas vi nu kunna ta några steg till.Checklista. Fotografera fisken – ta en video. Ta reda på, noga, var du är, din position. Rapporterar du på plats så kan SVAs hemsida plocka fram din position om telefonen är inställd på att känna av GPS-koordinater. Fyll i formuläret och lämna så mycket information som du kan. Om du inte har automatiska GPS-koordinater, beskriv geografiskt var fyndet har gjorts under ”vattensystem” och ”fyndplats”, ex ”Laxälven” och ”precis nedströms storforsen”. Bifoga bilder och eventuell video Här hittar du rapportsidan:rapporterafisk.sva.se ... See MoreSee Less
View on Facebook
FisketillsynsutbildningTid: 12 juni kl. 09.00-15.00Plats: Hotell Toppen, StorumanUtbildare: Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens FiskerådKostnad: 200 kr (betalas på plats)Anmälan senast 3 juni : magnus.bidner(at)afry.comFrågor: Magnus Bidner, 072-5282801Instuderingsmaterial skickas ut vid anmälanVälkomna!www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/djur/fiske/fisketillsyn.html ... See MoreSee Less
View on Facebook
Några bilder från Arbetsområdesträffarna för Ume/Vindelälvens Fiskeråd 5april i Vindeln och 6april i Sorsele. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar informerades medlemsföreningarna och enskilda sakägare i Stornorrforsmålet om ärendets fortsatta handläggning. Slutförhandlingar är planerade till hösten 2022.Mark och Miljödomstolens sakkunnige i målet har alldeles nyligen kommit med utlåtande varvid bl.a. följande konstateras:- Genomförda åtgärder i Baggböleforsen (2012, 2017), Kungsmofallen (2012) och Laxhoppet (2012) har varit lyckosamma och utgör ej längre några hinder för uppvandrande lax och öring- Utmaningar vid sammanflödesområdet föreligger fortfarande och åtgärd att överbrygga detta förordas- Utmaningar för nedströmsvandring av kelt och smolt är betydandeJurist Nils Rinander (företrädare för det enskilda fisket) medverkade och informerade också gällande juridiska läger och målets fortsatta gång.Fotografier: Daniela Nedelcheva Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ... See MoreSee Less
View on Facebook
Påminnelse - viktiga möten!Fiskerådet önskar kalla medlemsföreningarna till arbetsområdesmöten.Östra delenTid: tisdag 5april kl. 19:00Plats: Vindelngallerian, VindelnVästra delenTid: onsdag 6april kl. 19:00Plats: Sorsele River Hotel, SorseleUnder mötet medverkar även enskilda fiskets jurist i Stornorrforsmålet Nils Rinander som uppdaterar oss i målet som även inom kort skall slutdömas. Dagordning har skickats ut till medlemsföreningarnaPåminner om medlemskap i Fiskerådet 2022Stämman 20aug. beslutade enligt styrelsens förslag att följande årsavgift för medlemsföreningarna skall gälla för året:Fiskekortsförsäljning, netto (kr) Medlemsavgift Fiskerådet (kr)0-10 000 500:-10 000-20 000 1 000:-20 000-50 000 1 500:-50 000-100 000 2 000:->100 000 3 000:-Inbetalning sker på Fiskerådets b.g. nr 329–2380. Märk betalning med föreningens namnVäl mött och välkomna! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...