Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Sammanställning över fjolårets elfisken i Vindelälven avseende lax är nu inskickade och kvalitetssäkrade varvid resultaten kan presenteras. Som synes var årsklassen 2022 stark och ett resultat av bra uppsteg med stora honor 2021. Fiskhälsan under 2021 var även förhållandevis god. Årsklassen 2023 kommer vara avsevärt svagare med tanke på begränsad mängd honor som vandrade upp 2022. Närmsta åren kommer sannolikt även vara svaga i termer av återvändande lekfiskar pga svag rekrytering under värsta sjukdomsåren. Vi får ha detta i åtanke innan det förhoppningsvis återigen vänder 2024-.Resultatet nedan och för 2022 är medelvärden från 28elfiskelokaler från Vänforsen i öst till Järnforsen nedströms Ammarnäs i väst. Laisälven är även inkluderad med 4lokaler på Västerbottenssidan; dessa har återigen goda tätheter av såväl årsungar som äldre laxungar vilket är extra glädjande!Lokaler med de högsta tätheterna finns runt Vindeln och Gargnäsområdet dvs. helt i paritet med vad vi uppmätt tidigare innan sjukdomsutbrotten 2015-2018. ... See MoreSee Less
View on Facebook
PREMIÄR LILLABBORRTJÄRN LÖRDAG 26/11 kl09.00Nu på lördag kl09.00 så är det premiär på rödingfisket. Premiärkortet kommer bara att finnas att lösa på sjön antingen kontant eller via swisch. Detta på grund av att vi håller på att byta digital fiskekortsleverantör. Vi kommer att försöka finnas på plats från ca 08.30 för att sälja premiärkorten.Som tidigare år så är det bara premiärkortet som är giltigt på premiärdagen. Kortet kostar 150kr och på det kortet får man ta max 3st fiskar. Som vanligt så är bara ett handhållet spö per person som gäller och endast mask och maggot som agn. Barn upp till 12år kan fiska tillsammans på förälders kort, kvoten är dock max 3 fiskar/kort. Kan nämna att vid provborrning i helgen så mätte vi upp 10-12cm is och hoppas på några cm till innan premiären. Väl mött och hjärtligt välkomna. /Styrelsen vindelbygdens fvo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...