För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med ett stort lokalt engagemang lyckats köpa hela 75 procent av laxkvoten, 1 500 laxar som nu får möjligheten att vandra upp i Vindelälven istället.

Efter flera motgångar för laxen i Vindelälven under senare år ses nu en ljusning. Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med flera lokala goda krafter gått samman för att försöka få upp fler fiskar till lek i älven. I dagarna blev det klart med en räddningsinsats som kan öka årets uppgång med 1 500 laxar.

– Varenda lax som kan vandra upp är oerhört värdefull för att bevara Vindelälvens unika bestånd. Därför är vi mycket glada och tacksamma för att alla berörda yrkesfiskare ställt upp tillsamman med ett fantastiskt lokalt engagemang. Det är tack vara alla dessa engagerade människor som vi nu har lyckats med att köpa ut 1 500 laxar ur årets kvot, säger Thomas Johansson, Generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Lokalt engagemang

Den här räddningsinsatsen hade inte varit möjligt utan ett stort lokalt engagemang där fiskevårdsområden, fiskerättsägare längs Vindelälven genom Stiftelsen Vindelälvsfiske och Ume/Vindelälvens Fiskeråd jobbat tillsammans. En mycket viktig del i arbetet är det stöd arbetet har fått från näringslivsprofilen och samhällsutvecklaren Jan Wejdmark. Tillsammans har vi lyckats få köpa ut 1500 laxar av yrkesfiskarna i området.

– Med ett livskraftigt laxbestånd som grund kan vi verkligen utveckla bygden genom att skapa möjligheter för besökare att uppleva den här fantastiska fisken, säger Jan Wejdmark,

Jan Wejdmark som var med redan för två år sedan när Stiftelsen inledde förhandlingar med de berörda yrkesfiskarna i mynningsområdet ser potentialen med starka bestånd i Vindelälven som en förutsättning för att utveckla älvdalen.

Fredningsområde

Vindelälven rinner samman med Umeälven och tillsammans når de båda älvarna havet just söder om Umeå i Västerbottens län. Här finns ett fredningsområde som är till för att bland annat skydda Vindelälvslaxen från fiske.

Trots att det är förbjudet att fiska lax i fredningsområdet så ges dispens för fiske. Det finns en kvot på 2 000 laxar som i år får fiskas upp i det här fredningsområdet.

Redan för två år sedan, år 2018, började Stiftelsen för Östersjölaxen aktivt jobba för att begränsa fisket på de hotade bestånden av Vindelälvslax i området.

https://www.balticsalmonfund.com/nyheter/2018/12/21/initiativ-rddade-1000-vindellvslaxar

I år kommer alltså 1 500 laxar, 75% av kvoten inte att fiskas upp.

Mer info:
Thomas Johansson, 070-581 70 29,
thomas@balticsalmonfund.com,
www.balticsalmonfund.com

En helt färsk och nyproducerad film om räddningsaktionen finns på denna länk och är helt fri att användas:

https://vimeo.com/435990795

Bild:

Foto – Åke Forsen

Bild på lax i Vindelälven

Större version kan laddas ned från: