Vindelälven är en så kallad fjällälv, vilket innebär att den har sina källflöden i fjällregionen. Detta medför att vattennivån i älven vanligtvis är hög t.o.m. början av juli, då merparten av snön i fjällen smält bort. Fisket efter harr startar i regel under denna tidsperiod och kan praktiseras ända in på höstkanten.

I regel är harrfisket som bäst under augusti och delar av september månad. Öringen kan man med framgång fiska från början av juni månad till fredningstiden. Laxfisket startar vanligen runt midsommar och tar riktig fart under augusti månad och fram till förbudstiden. Vidare håller Vindelälven en hel del abborre, gädda, lake, sik och id. Dessa arter återfinns framförallt i älvens lugnare selpartier.

Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning: https://www.youtube.com/user/vindelalvsfiske

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”. Notera att om du ertappas utan ett sådant fiskekort vid lax- eller öringfiske i älven riskerar du böter

Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster.

Här hittar du all information du behöver till ditt fiskeäventyr längs Vindelälvsdalen. Vi erbjuder ett fiske av yttersta klass på hela sträckan från kust till fjäll. Här har du mycket goda chanser att skapa minnen för livet i våra otroligt varierande vatten.

FAKTA- Ume/Vindelälvens Fiskeråd

Bakgrund: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981-1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna

Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning

Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Ume/Vindelälvssystemet

Ume/Vindelälvens Fiskeråd utgör en paraplyorganisation för fiskeförvaltningsorganisationerna längs älvdalarna och arbetar bland annat med fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet. En av de stora arbetsuppgifterna för Fiskerådet är arbetet med att förbättra villkoren för lax och öring i Vindelälven med biflöden.

Daniel Holmqvist arbetar heltid som Fiskekonsulent för Fiskerådet. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 eller daniel.holmqvist@lycksele.se.