Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer att stödja och utveckla bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och investeringar som utvecklar fisket i området. I denna skrift vill vi nu informera om varför denna stiftelse kommit till, vad den syftar till och hur man söker medel från den.

En stiftelse har nu bildats där de nu ca 27 miljonerna för fiskeutvecklande åtgärder utgör kapitalet. Stiftelsen kommer dela ut bidrag till åtgärder och projekt som gynnar fiskets utveckling i området. Eftersom medlen ska ses som en kollektiv kompensation till fiskerättsägarna i Vindelälven med biflöden, ska insatserna i någon form vara knutna till verksamhet som berör dessa.
Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer, genom ekonomiska bidrag, stödja aktörer som vill jobba med att stärka fiskresursen och finna bra vägar att nyttja densamma. I stadgarna sägs att stiftelsen skall vara verksam i minst 10 år. Förhoppningen är att det kan bli mer än det och att medlen kan ”växlas upp” med hjälp av föreningarnas egna medel samt olika typer av fonder och andra finansieringar.

Bakgrund
1958 byggdes Stornorrfors kraftverk i Umeälvens nedre del. Uppförandet av detta stora kraftverk innebar dessvärre att både lax och havsöring fick det besvärligt att ta sig från havet upp till sina lekplatser i Vindelälven.
När man bygger ett sådant kraftverk skall man kompensera den skada som uppstår på bl.a. fisket. Efter många års förhandlingar i domstol träffade parterna 2008 en förlikning som gick ut på att Vattenfall och Umeå kommun, som vattenkraftsägare, skulle förbättra fiskvandringen i Stornorrfors området. Dessutom avsattes 25 miljoner, i 2007 års penningvärde (idag ca 27 miljoner), till fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven och dess biflöden.

Telefon: ordförande Erik Thorstensson, 070 369 13 00
handläggare Daniel Holmqvist, 0950 164 14 eller 070 608 45 40
E-post: vindelalvsfiske@vindeln.se
Kansli: Stiftelsen Vindelälvsfiske, Lycksele kommun

Nedan finns länkar till ansökningshandlingar m.m.:
Broschyr Stiftelsen Vindelälvsfiske
Ansökningshandlingar mindre projekt
Ansökningshandlingar större projekt