Forskning och projekt

Forskning och projekt

Betydande fiskundersökningar har genomförts längs Umeälven, Laisälven och Vindelälven genom åren med tonvikt på lax och öring. Tidigare var dessa undersökningar främst kopplade till vattenmålet Stornorrfors och dess inverkan på enskilt och allmänt fiske i...