Detta är Vindelälven

Korta fakta

2020 köptes 1500 av fiskekvoten på 2000 laxar

Längd i kilometer

Avrinningsområde i km²

Samiska

Vyöddaleiednuo i nedre delen och Viddulejiennuo i övre delen)

Vindelälven är ett biflöde till Umeälven men är vid sammanflödet med Umeälven nästan lika bred som denna. Vindelälven är därmed Sveriges största biflod

Återställning Holmforsen

Aborrtjärn

Biflöde

Laisälven

Vindelälvens största biflöde är Laisälven 57 m³/s av ovannämnda flöde som ligger inom Arjeplogs kommun och har sina källor vid Nasafjäll på gränsen till Norge.

Carl XVI Gustaf

Vi tar hand om vår älv

Fiskevårdsarbetet

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under lång tid fokuserat och prioriterat långsiktig fiskevård genom att återställa flottledsrensade sidovatten såväl som huvudfårorna i Vindelälven och Laisälven.