Fiskevårdsarbetet

 

FISKEVÅRD

Fiskevård

Beukabäcken. Damm efter åtgärd

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under lång tid fokuserat och prioriterat långsiktig fiskevård genom att återställa flottledsrensade sidovatten såväl som huvudfårorna i Vindelälven och Laisälven. Utöver att återskapa rensade avsnitt har fokus även varit på borttagande av olika vandringshinder i form av flottledsdammar och åtgärdande av hindrande vägtrummor.

Insatserna har genomförts i olika projekt där Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven och Projekt Vindel River LIFE är de mest betydande. Projekten har noggrant följts upp och dokumenterats av Umeå universitet och SLU.

Utöver har Ume/Vindelälvens Fiskeråd intensivt arbetat med samverkanslösningar för att bättra situationen med fiskvandring förbi Norrfors vilket renderat i många åtgärder för såväl upp- som nedströmsvandring i samarbete med bl.a. Vattenfall och SLU. Stort engagemang hos Fiskerådet och dess medlemmar finns även vad gäller laxens hälsosituation och där arbetar vi kontinuerligt och gemensamt med bl.a. myndigheter, universitet och Vattenfall.

Situationen för älvdalens havsöring bestånd har under lång tid, i likhet med även andra norrlandsälvar, varit besvärlig och där arbetar vi förutom med återställning av livsmiljöerna med utsättning av ögonpunktad havsöringsrom inom projekt ReTrout. Projektet innefattar även betydande del forskning och utveckling.

Många Fiskerättsägareorganisationer gör även årligen praktiska restaureringsinsatser för att bättra situationen för deras lokala vatten, vanligen med stöd från Stiftelsen Vindelälvsfiske.

Det spelar ingen roll hur mycket sten, grus eller död ved som läggs ut om fiskbestånden inte hinner reproducera sig innan de beskattas bort. En hållbar förvaltning måste grundas på vattnets naturliga produktionsförmåga, val av förvaltningsverktyg är i sammanhanget en smaksak. För stora och massiva utsättningar av fisk i naturvatten har vi väl slutat med?

Bilder – före och efter:

Holmforsen

Ruskträskbäcken innan restaurering.

 

Ruskträskbäcken efter restaurering.

 

Beukabäcken. Damm innan åtgärd

 

Beukabäcken. Damm efter åtgärd

 

Filmer på vår Youtubekanal från återställning

Läs mer om vårt fiskevårdsarbete på vår facebooksida