Vi tar hand om vår älv

Vi tar hand om vår älv

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under lång tid fokuserat och prioriterat långsiktig fiskevård genom att återställa flottledsrensade sidovatten såväl som huvudfårorna i Vindelälven och Laisälven. Utöver att återskapa rensade avsnitt har fokus även varit på borttagande av...