Forskning och projekt

Forskning och projekt

Betydande fiskundersökningar har genomförts längs Umeälven, Laisälven och Vindelälven genom åren med tonvikt på lax och öring. Tidigare var dessa undersökningar främst kopplade till vattenmålet Stornorrfors och dess inverkan på enskilt och allmänt fiske i...
Vi tar hand om vår älv

Vi tar hand om vår älv

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under lång tid fokuserat och prioriterat långsiktig fiskevård genom att återställa flottledsrensade sidovatten såväl som huvudfårorna i Vindelälven och Laisälven. Utöver att återskapa rensade avsnitt har fokus även varit på borttagande av...

Om Vindelälven

Vindelälven är en så kallad fjällälv, vilket innebär att den har sina källflöden i fjällregionen. Detta medför att vattennivån i älven vanligtvis är hög t.o.m. början av juli, då merparten av snön i fjällen smält bort. Fisket efter harr startar i regel under denna...